1. Swimfantastic staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam dossiernummer 55813348
 2. Swimfantastic heeft een BTW-indentificatienr. NL177256813B01.
 1. Swimfantastic geeft trainingen op het gebied van duurzwemmen, zwemslagverbetering en reddend zwemmen.Ook leert Swimfantastic zwemslagen aan.
 1. Een volwassene kan zichzelf alleen inschrijven via de website: www.swimfantastic.com
 2. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door Swimfantastic per email is bevestigd.
 3. Bij de bevestigingsmail wordt tevens een gezondheidsverklaring gestuurd met informatie over de kleine lettertjes. Deze dient ondertekend meegenomen te worden naar de eerste les.
 4. In de onder punt 4.3 genoemde bevestiging wordt tevens melding gemaakt van eeneventuele wachttijd.
 1. Bij afname van een privéles dient de betaling 4 dagen voorafgaand aan de start van de les voldaan te zijn. Via iDeal via www.swimfantastic.com. Of via overmaking aan NL88 INGB 0007 0486 87 t.a.v. Swimfantastic, Amsterdam.
 2. Bij afname van een seizoenskaart of een hele cursus dient de betaling twee weken voorafgaand aan de start van de eerste les voldaan te zijn. Via iDeal via www.swimfantastic.com. Of via overmaking aan NL88 INGB 0007 0486 87 t.a.v. Swimfantastic, Amsterdam.
 3. Bij afname van een 6leskaart dient de betaling 4 dagen voorafgaand aan de start van de eerste les van de 6 voldaan te zijn. Via iDeal via www.swimfantastic.com. Of via
  overmaking aan NL88 INGB 0007 0486 87 t.a.v. Swimfantastic, Amsterdam.
 4. Bij annulering van een privéles of bij no-show wordt geen geld teruggegeven. Een andere persoon kan voor de zwemmer in de plaats komen, mits er contact is geweest
  voorafgaand aan de les zodat wensen besproken kunnen worden.
 1. Swimfantastic sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer Swimfantastic in een overmachtsituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het gehuurde uit te voeren. In geval het 25 graden of warmer is kan er pas vanaf 19.00 uur gebruik worden gemaakt van het Flevoparkbad.
 2. Swimfantastic zal in een situatie als omschreven in punt 5.1 elke cursist hiervan direct van op de hoogte brengen.
 1. Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
 2. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld.
 3. Swimfantastic sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die tijdens voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.
 1. De cursist en eventuele begeleiders dienen zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van Swimfantastic te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. H Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder punt 7.1 kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de cursus zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.
 1. Swimfantastic behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de zwemlocatie, -lesdag en –tijdstip indien dit noodzakelijk is.
 2. Swimfantastic zal zich inspannen om de onder het punt 8.1 genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover elke cursist en/of ouders/verzorgers hierover direct informeren.
 3. De cursist en/of ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 8.1. de les/cursus te annuleren.
 1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van de ingeschreven cursist, tenzij Swimfantastic en/of het instructieteam krachtens de wet hiertoe verplicht worden.
 1. Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende cursist en/of
  ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.